Stručně o našem týmu
 

SM Architects je rodinná architektonicko – projekční kancelář založená v roce 2012 Ing. arch. Jiřím Soukupem. Kancelář nabízí komplexní služby od pomoci klientům s definicí zadání samého, přes urbanistické/architektonické koncepty/studie, po kompletní tvorbu všech stupňů projektové dokumentace. V neposlední řadě se zabýváme rovněž projektovým managementem, inženýringem při správních řízeních, řízením stavby a všemi stupni dozorů.  
Není zadání do kterého bychom se plnou parou nevrhli.
Většina klientů s námi žije dlouhá léta ve spokojeném partnerství, které mnohdy přerůstá do přátelství. Naší prioritou je kvalita na úkor kvantity obecně.
V našem portfoliu se nalézají velmi pestré projekty a realizace. Na jedné straně velmi detailní interiérová tvorba, design, grafická zadání, například tvorba corporate identity apod. Na straně druhé urbanistické koncepty, projekty pozemních staveb, projekty technologických zařízení.
Při návrzích dbáme na udržitelnost řešení v čase a to nejen v rovině vizuální, ekologických technologií, ale rovněž v rovině použitých stavebně – technických řešení.

Adolf Loos
 

„Architektura, to není kreslení. Architektura se může psát - jako báseň nebo partitura.“

Tomáš Baťa
 

„Dělejme třeba nejnepatrnější věc na světě, ale dělejme ji nejlépe.“

Frank L. Wright
 

„Matkou umění je architektura. Bez vlastní architektury naše civilizace nemá duši.“

Kdo jsme
 

Zásadními členy teamu jsou MgA. Tereza Mosbauerová, Ing. arch. Tereza Cihlářová, Ing. arch. Petr Husák. Projekční činnost svými zkušenostmi pokrývá Ing. Květa Mosbauerová.  Spolupracujeme s vysoce kvalifikovanými profesanty, k nimž nás pojí osobní přátelství. V našem kolektivu není profesionál mající méně než dvacetiletou praxi v oboru. Jsme racionální progresivní individuality tvořící v úzkém kontaktu se členy neustále se vyvíjejícího týmu.

Jiří Soukup

Tereza Mosbauerová

Tereza Cihlářová

Petr Husák

Ing. Květa Mosbauerova